Ziarna skrobi
Posted on 30 November 2006
biuro tłumaczeń wrocław

 W chloroplastach, podobnie jak w leukoplastach, występować mogą ziarna skrobi. Zwykle chloroplasty są drobne i w jednej komórce jest ich znaczna liczba. U niektórych glonów jednak występują olbrzymie pojedyncze chloroplasty o skomplikowanych kształtach, mające postać wstęg spiralnie skręconych lub blaszek rozmaicie powycinanych. Chromoplasty mogą być rozmaicie zabarwione: spotykamy wśród nich odcienie barwy od żółtej do pomarańczowej. Zawierają one karoten i drugi barwnik żółty, jednak bardzo drobne ilości chlorofilu mogą w nich również występować i dadzą się wykryć metodą spektroskopową. Barwniki te są maskowane przez chlorofil. Chromoplasty są różnej postaci. Typy kanciaste są pospolite, a bywają nawet typy rozwidlone. Nieprawidłowa postać chromoplastów wywołana jest obecnością wewnątrz tych plastydów kztałków karotenu, np. w korzeniach marchwi (Daucus carota) lub w owocach jarzębiny (Sorbus). Barwa niektórych kwiatów, np. żółta barwa kwiatów kaczeńca błotnego (Caltha palustris), łubinu (Lupinus liuteus), grążeli żółtej (Nuphar luteum), fiołka trójbarwnego (Viola tricolor) itd. wywołana jest obecnością chromoplastów w komórkach płatków.